pirsumot logo

תכנון ובנייה בידיעות אחרונות

פרסום בעיתון ידיעות אחרונות הוא אמצעי הפרסום הנפוץ ביותר במדינה ולכן פרסום מודעת תכנון ובניה בידיעות אחרונות, מבטיח את החשיפה הגבוהה ביותר. 
פרסום בעיתון על פי חוק התכנון והבניה, הוא פרסום בשלושה עיתונים לפחות אשר אחד מהם הוגדר על ידי שר הפנים כעיתון נפוץ, וכן פרסום במקומון המופיע לפחות אחת לשבוע.


בערים בהם ישנם אוכלוסיה גדולה של עולים חדשים הדוברים שפה זרה, יש לבצע את הפרסום לפי חוק התכנון והבניה גם בשפה נוספת.
העלאת מודעות אלו  מתבצעת למשך יום אחד בלבד במדור מיוחד בעיתון שכותרתו "הודעות בעניין תכנון ובניה".


 צוות אישי ומקצועי עובד בשיתוף פעולה עם העיתון המוביל ידיעות אחרונות ובכך שומר ומוודא על תקינות מודעה שתנוסח לפי כל הוראות חוק התכנון ובניה תוך תיעוד של תאריכי הפרסום על פי דרישות של ועדת התכנון המקומית.

כוכבית המודעות מציעה לכם את חבילת הפרסום המהירה והזולה ביותר בפרסום מודעות תכנון ובניה בידיעות אחרונות.

נשמח לתת לכם הצעה אטרקטיבית לפרסום מודעות בעיתון ידיעות אחרונות. הצוות שלנו יספק לכם את כל המידע הנדרש בתחום מודעות תכנון ובנייה בישראל. חייגו עכשיו

לקבלת הצעת מחיר!
crossmenu