pirsumot logo

מודעות תכנון ובניה בפלטפורמת האינטרנט

ישנם לא מעט חוקים שנראים לנו מיושנים, לא קשורים לחיים היומיומיים המודרניים או פשוט מאוד בשפה פשוטה – מיותרים. עם זאת, בלית ברירה אנחנו נאלצים ליישר איתם קו ולפעול בהתאם להנחיות. מודעות תכנון ובנייה הן חלק מחוק תכנון ובנייה שעבר בשנת 1965. בהתאם לסעיף 14 בחוק: "צו תכנון יפרט את גבולותיו או את תחומו של המרחב; הוא יפורסם ברשומות, על לוחות המודעות של כל רשות מקומית הנמצאת בתחומו של המרחב ובמשרדה של כל רשות מקומית כאמור". אם נמשיך לקרוא בחוק הסבוך והמורכב הזה, נמצא את סעיף 89. לא נלאה אתכם בשפה המשפטית ולכן רק נסכם ונכתוב כי מודעות התכנון והבנייה צריכות להיות מפורסמות במספר מקומות כגון על שלט ברחוב או באזור המיועד לבנייה, במספר עיתונים (ארציים ומקומיים) וכל זאת בתוך זמן מוגדר מרגע הפקדת התכנית ולמשך זמן מוגדר.

הבעייתיות שנוצרת בפרסום המודעות

מאחר ויש לעמוד בהוראות החוק, יש להבין אותן תחילה. פרסום של מודעות תכנון ובנייה הוא עניין קפדני ולכן הוקמו גופים מסוימים שאחראיים על הפרסום הנכון בעיתונים הנכונים. העובדה  שהמודעות כתובות בשפה משפטית מורכבת שאינה נהירה לציבור הרחב ושמעטים האנשים שקוראים אותן (אם בכלל), אינה חשובה עבור המחוקק. אי לכך כל מי שמתכנן בנייה או הקלה מטעם הרשות המקומית, גם במקרה והוא מעוניין להוסיף עוד קומה למבנה או אפילו חדר נוסף לבית, עליו להוציא מכיסו לעתים אלפי שקלים על פרסום אותן מודעות. למרבה הכעס, פרסום המודעות עדיין לא עבר באופן בלעדי לאינטרנט, למרות שכפי שאתם מבינים מדובר על צעד הגיוני מאוד.

ובכל זאת, משהו זז

בשנת 2008 עברה הצעת חוק מעניינת בכנסת שלפיה ישנה חובת פרסום של המודעות גם באינטרנט. שימו לב – המילה "גם" משחקת פה תפקיד חשוב כיוון שאין החוק מייתר את חובת הפרסום בעיתונות הכתובה ועל גבי שלטים. יוזם ההצעה הוא חבר הכנסת חנא סוויד מהחזית הדמוקרטית לשלום ושוויון, שלפי טענתו החוק יגביר את האפשרות של האזרח לעקוב אחרי בנייה עתידית שעשויה להשפיע עליו. בסופו של דבר כל המהות של המודעות היא להתריע בפני הציבור על בנייה עתידית באזור ולאפשר לציבור הרחב להתכונן או להתנגד לבנייה.

שקיפות ותיעוד

החוק החדש יחסית מאפשר באופן מסוים תיעוד של כל אותן תכניות תכנון ובנייה. המודעות של המועצה הארצית והוועדות המחוזיות מפורסמות באתר של משרד הפנים  וכך נחסך מן האזרח הצורך לנסות ולאתר את המודעות הקטנות והלא ברורות בעיתונות הכתובה. בצורה זו מתאפשרת שקיפות לאזרח ויכולת מושלמת לעקוב אחרי הודעות בדיעבד. המאגר של מודעות תכנון ובנייה שייבנה במהלך השנים באינטרנט יהיה נגיש מאוד וכמובן שהגישה אליו תתפשר ללא כל עלות.

לקבלת הצעת מחיר!
crossmenu